Thẻ appota

50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 48.000 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 96.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 192.000 đ
Số lượng
3.000.000 VND
Mệnh giá 3.000.000 đ
Đơn giá: 2.880.000 đ
Số lượng
50.000 VND
Mệnh giá 50.000 đ
Đơn giá: 48.000 đ
Số lượng
100.000 VND
Mệnh giá 100.000 đ
Đơn giá: 96.000 đ
Số lượng
200.000 VND
Mệnh giá 200.000 đ
Đơn giá: 192.000 đ
Số lượng
3.000.000 VND
Mệnh giá 3.000.000 đ
Đơn giá: 2.880.000 đ
Số lượng
Xác nhận thanh toán
Loại thẻ
Mệnh giá
10.000 đ
Số lượng
01
Chiết khấu
3%
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thanh toán
9.700 đ
Mua thẻ thành công
Chúc mừng bạn đã giao dịch thành công
Thông tin thẻ
Đăng ký